Logó Titánlap

Kezdőlapnak Katalógusunk Belépés/Regisztráció
keresőikon
Google Bing Wikipédia tlink
kék háttérszínválasztó
szürke háttérszínválasztó
bordó háttérszínválasztó
drapp háttérszínválasztó

A SZOLGÁLTATÓ FELHASZNÁLÁSI, JOGI KÖZLEMÉNYE és ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A TITÁNOLDALAK és azok domain neveinek, aldomainnevei (titanlap.hu, tlink.hu, stb.) használatának megkezdésével minden TITÁNOLDALAK -t megtekintő látogató elfogadja, és magára érvényesnek tekinti az alábbiakban ismertetett felhasználási feltételeket, adatkezelési elveket. A TITÁNOLDALAK fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot és adatkezelési elveit a látogatók külön értesítése nélkül megváltoztassa. A TITÁNOLDALAK az aktuális szabályzatát, adatvédelmi elveit minden esetben elérhetővé teszi.

A TITÁNOLDALAK linkgyűjtemény és egyéb szolgáltatásainak keretében az üzemeltető által közétett tartalom és a szolgáltatás (ideértve valamennyi szolgáltatás és tartalom keretén belül közzétett fotó, cikk, hír, link és egyéb tartalmat, layoutot, grafikai anyagokat, szolgáltatások során használt, szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket, megvalósítást) az üzemeletető szellemi tulajdonát képezi és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen kívül, valamint a személyes, nem üzleti és nem publikálási célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson kívül semmilyen egyéb formában nem menthető és nem használható fel, nem publikálható és nem hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában!

Regisztrációs és hirdetés szabályok

 1. A Programban résztvevők regisztrálók továbbiakban: Felhasználók a weblinktárakban a Regisztrációs űrlap elküldésekor hozzájárulnak adataik közzétételéhez.
  A Net Consulting Business Group Kft – továbbiakban Szolgáltató: www.titanlap.hu , www.tlink.hu továbbiakban : TITÁNLAPOK weblink regisztrációs használata a Felhasználók számára ingyenes, célja, hogy gyors információforrást biztosítson minden érdeklődő és felhasználó számára.
 2. A TITÁNLAPOK használata az alábbiakban leírtak teljes mértékű elfogadását jelenti. Az oldalt használó személy(ek) automatikusan elfogadják jelen dokumentum tartalmát és feltételeit.
 3. Az TITÁNLAPOK felhívja a látogatóinak figyelmét arra, hogy az internetes oldalain elérhető linkek, illetve idegen internetes források tartalma, és az azokon fennálló szerzői jogok tekintetében felelősséget nem vállal.
 4. A TITÁNLAPOK felhasználók személyét, valamint általuk megadott adatokat és információkat nem ellenőrzi és azok valóságtartalmát nem vizsgálja. Az ilyen, és ehhez hasonló visszaélésekből származó bárminemű kárért közvetve vagy közvetlenül semmiféle felelősséget nem vállal. Ha a felhasználó adatait jogosulatlanul más személy jelentette be, és ezáltal kerültek az adatok regisztrálásra, úgy a jogosultnak lehetősége van arra, hogy ezt a Szolgáltatóval írásban közölje, és kérje a regisztrált adatainak törlését. Ez esetben a Szolgáltató 24 (Huszonnégy) órán belül erről írásban értesíti a regisztrációs kérelmet benyújtó személyt, s amennyiben az a nyilatkozatot nem vitatja, úgy az adatok a nyilvántartásból törlésre kerülnek.
 5. Szolgáltató nem garantálhatja, hogy az internetes oldalaihoz való hozzáférés hibamentes vagy folyamatos lesz, így nem tehető felelőssé azokért az esetleges károkért, amelyeket az oldalakon szereplő adatokhoz és információkhoz való hozzáférés előre nem látható, átmeneti szünetelése okoz, illetve melyeket az internetes oldal közvetítésével letöltött digitális adatok okoznak.
 6. Szolgáltató nem vizsgálja, hogy a linkekben a védjegyek és márkanevek használatára a Felhasználó jogosult e.
 7. Szolgáltató fenntartja magának azt jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül oldalain változásokat, módosításokat hajtson végre.
 8. Szolgáltató indoklás nélkül elutasíthatja a Felhasználó regisztrációját, vagy bármely hirdetésének megrendelését.
 9. Az adatok közzététele a hirdetési akció, kampány elindításától számítva, a „Hirdetési árak” menüben vagy fő oldalon egyéb elhelyezésben, illetve a hírlevélben, valamint a kampánycsomag leírásában feltüntetett ideig tart. Az elindított reklámkampány vagy megrendelési idő ideje alatt a Megrendelő által megrendelt és rendelkezésre bocsájtott adatok elérhetők lesznek a TITÁNLAPOK rendszerében a feltüntetet további weblapjain, ha azt a Megrendelő azon weboldalakra is megrendelte.
 10. A Szolgáltató nem vállal felelősséget sem Megrendelő, sem az oldalt látogató felhasználók üzleti hasznának elmaradásáért.
 11. Hirdetés rendelése:Megrendelő a regisztrációs űrlap kitöltésekor a reklámkampány, banner vagy szöveg hirdetésének ideje,összege megtalálható hirdetési árak listásban. Megrendelés elindításakor kizárólag a fizetős reklámért fizet, nem pedig üzletkör bővítésért, üzleti haszonszerzési lehetőségért.
 12. A Szerződő felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezezéseibe ütközik.

Adatvédelem - Felhasználási Szabályzat

Szolgáltató felhasználási szabályzata, adatkezelési elve:

 1. A jelen Okiratba foglalt Jogi- Adatvédelmi Közlemény és Felhasználási Szabályzat az Szolgáltató www.titanlapok.hu www.tlink.hu (és aldomainnevei) weboldalán :továbbiakban: TITÁNLAPOK az azokon történő használat megkezdésével minden regisztráló felhasználó (látogató vagy megrendelő) nézve kötelező érvényű. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot és az adatkezelés elveit saját maga, egyoldalú döntéssel megváltoztassa, melyet az elfogadást követően köteles közzétenni. A közzététel időpontjáig a már közzétett Szabályzat rendelkezései az irányadók.
 2. A Szolgáltató a Felhasználók adatait jogosulatlanul 3. személy részére nem adhatja ki, kizárólag azok az adatok nyilvánosak, amelyek közzétételéről a Felhasználó döntött. A Felhasználó által nyilvánosságra hozott adatok tekintetében a Szolgáltatót felelősség nem terheli, s ezért vele szemben kárigény emiatt nem érvényesíthető.
 3. A Szolgáltató internetes oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a Szolgáltató ezzel kapcsolatban minden jogot fenntart.
 4. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az TITÁNOLDALAK adatainak másolása, más adatbázisba való gyűjtése, átvétele részben vagy teljes egészében, az adatoknak a saját személyes használatot meghaladó mértékű tárolása, kinyomtatása, vagy bármilyen más módon jogosulatlanok részére a hozzáférhetővé tétele.
 5. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon és egyéb szolgáltatásainak keretében az általa közétett tartalom és a szolgáltatás (ideértve valamennyi szolgáltatás és tartalom keretén belül közzétett fotó, cikk, hír, link és egyéb tartalmat,, grafikai anyagokat, szolgáltatások során használt, szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. A szolgáltatás kizárólag rendeltetésszerűen használható, a képernyőn megjelenő szöveg és kép kizárólag tárolási célból menthető le, vagy nyomtatható ki, azonban nem publikálható és más célra nem használható fel a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 6. A Szolgáltatónak joga van:
  1. visszautasítani a megrendelést, továbbá
  2. saját hatáskörben eljárva vagy írásbeli kérelemre azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, és törölni a regisztrált adatokat, amennyiben a Felhasználó által közölt adatok közzététele jogszabályt sért vagy a tisztességes piaci magatartás követelményébe ütközik.
  3. ha Felhasználó ugyanazt az oldalt, tartalmat vagy http címet több tevékenységhez regisztrálja.(max.3 helyen lehet egy aloldalon)
 7. A Szolgáltatónak ez a joga fennáll, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó:
  1. tevékenysége a szolgáltatás bármely részének jogosulatlan módosítására irányul,
  2. kísérletet tesz a szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolásra,
  3. jogosultan adatgyűjtés céljából megszerzi a belépési azonosítókat és/vagy e-mail címeket,
  4. a számítógépes nyilvántartásba kártékony programokat juttat, amelyek erőforrásokat kötnek (CPU, memória, merevlemez) le, vagy adatvesztést és erkölcsi károkat okozhatnak, mert embereket, pénzt és időt kötnek le,
  5. olyan adatokat kíván közzétenni, illetve hoz nyilvánosságra, amelyek megtévesztik vagy megtéveszthetik azokat a személyeket, akik felé irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a Felhasználóval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti vagy sértheti,
  6. a szolgáltatás weboldalai bármely részének jogosulatlan újraformázása vagy átszerkesztése révén nemkívánatos elektronikus kommunikációt létesít, vagy olyan küldeményeket továbbít, amelyek a Szolgáltató által nem megengedettek (a spam, vagy lánclevelek stb.)
  7. ha a Felhasználó által nyilvánosságra hozott szöveges, vagy fényképes közlemény
  8. nem valós adatot tartalmaz,
  9. szerzői jogot, vagy üzleti titkot sért,
  10. személyhez fűződő jogot sért, mert megsérti a jó hírnévhez fűződő jogot azáltal, hogy más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel,
  11. más képmásával visszaélést követ el,
  12. aki a magántitok vagy üzleti titok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél,
  13. erőszakra buzdít vagy emberi élet kioltására alkalmas fegyvert reklámoz,
  14. kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz; szexuális szolgáltatást tartalmaz,
  15. a nyilvánosságra kerülésével másokban megbotránkozást vált ki.
 8. A Szolgáltató a többi üzemeltett weboldalán nem kíván semmiféle kapcsolatba kerülni más weboldalakkal, illetve katalógusába jegyezni olyan oldalakat, melyek az alábbi elemek valamelyikét tartalmazzák:
  1. túl sok, vagy konkuráló hirdetések, online adattárak oldalai
  2. drogok, illegális gyógyszerek, illegális gyógyszerforgalmazás oldalai
  3. propaganda, támadó jellegű, vagy sértő tartalmú oldalak
  4. emberi testrészek, vagy testnedvek árusításával foglalkozó oldalak
  5. hackelő, megfigyelő, kémkedő termékek, warez oldalak
  6. hamis, vagy lopott termékek árusítását hirdető oldalak
  7. a Kormány, vagy a rendőrség által kibocsátott dokumentumok árusításával foglalkozó oldalak
  8. nem megfelelő kategóriába regisztrált oldalak
 9. A Szolgáltató ingyenes tárhelyen lévő weboldalakat, azok gyakori megszűnése, költözése miatt, nem minden esetben jelenít meg online adatbázisában, weboldalain.
 10. A Szolgáltató nem vállal felelősséget Megrendelő által biztosított adatok helyességéért. Az adatbázisban megjelenő adatok valódiságáért kizárólag Megrendelő felel.
 11. A Szolgáltató a látogatókról statisztikai célokkal statisztikai adatokat gyűjt. Ezek között szerepelhet az IP cím is, amely adott esetben személyes adatnak minősül. Minden ilyen adatot azonban a Szolgáltató csak statisztikai célokkal gyűjt, azokat személyek azonosítására vagy bármilyen más célra fel nem használja, valamint időközönként a statisztikájából ezeket az adatokat törli.
 12. Az használata közben a Felhasználó gépére cookie elhelyezése történik. A telepített cookie semmilyen személyes adatot nem tárol vagy továbbít a Szolgáltató felé.
 13. A Szolgáltató weboldalai tartalma, elrendezése, színkezelése, az alkalmazott technikai megoldások, scriptek, forráskódok stb. jogvédelem alatt állnak, azok másolása, bármilyen felhasználása terjesztése stb. a Szolgáltató hozzájárulása nélkül tilos.
 14. A Szolgáltató minden szolgáltatását regisztrációhoz köti. A regisztráció alatt a Szolgáltató tudomására jutó esetleges személyes adatokat szigorúan bizalmasan, titkosan kezeli, azokat mások számára ki nem szolgáltatja, felhasználásra át nem adja. A regisztrációt és a hozzá tartozó személyes adatokat a Szolgáltató a felhasználói jogviszony megszűnésekor törli. Regisztrációra mindenkinek lehetősége és joga van, aki e-mail címmel rendelkezik.
 15. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a részére e-mailben értesítést küldjön. A Szolgáltató rendszeres hírlevelet, reklám-hírlevelet stb. kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával küld. Erre nézve a Felhasználó az oldalon írásban nyilatkozhat, kérheti a hírlevélre történő feliratkozást, illetve ennek törlését.

Nyilatkozat:

A Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartja.

A honlapot üzemelteti:

Net Consulting Business Group Kft.
    rövid név : NCB Group Kft.
    Címe: 1329 Budapest, Pf.: 17
    NCB Group Kft. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63649/2013.

Betűrend

Mutasd meg...
Kezdőlap
0-9 A B C
D E F G H
I J K L M
N O P Q R
S T U V W
X Y Z mind

Téma ajánló

Szerintem hiányzik még a téma a választékból!


Impresszum - Jogi és Adatvédelmi nyilatkozat | Link ajánlása | Szerkesztői szabályzatok | Szerkesztőnek jelentkezés | Reklámfelület értékesítés | Üzenet a szerkesztőknek | Online Biztosításkötés

© 2010 Titánlap.hu